home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Gemeenten doen te weinig voor daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking

Het Landelijk Platform GGz kan de conclusie van onderzoeksinstituut SGBO uit het Wmo-benchmarkrapport van eind februari niet onderschrijven. Die conclusie luidt dat gemeenten hun inwoners voldoende betrekken bij het Wmo-beleid. Volgens het Platform blijft de achterstand van daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking in het rapport ernstig onderbelicht. Via het Programma Lokale Versterking zet het Platform GGz zich in voor een sterkere participatie van deze doelgroepen. De benchmark is volgens het Platform een duidelijk signaal dat het Programma nog langere tijd moet worden voortgezet.

Zie: www.platformggz.nl of www.lokaleversterking.nl.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16