home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

SP 116 van juni 2016 digitaal beschikbaar

De SP van juni 2016 is weer digitaal beschikbaar.

Veel aandacht voor thema's die met ouder worden te maken hebben.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

PS In de drukweergave ontdekten we later enkele tik en stijlfouten. In de digitale versie zijn deze gecorrigeerd.

Labels:top

Strategisch beleidsplan 2016-2018 afdeling SPV

Het vastgestelde strategisch beleidsplan is nu te downloaden in zowel een volledige versie als een verkorte samenvatting.

Achtereenvolgens komen in de volledige versie aan bod:
• missie van de SPV-afdeling en visie op de toekomst
• wat de afdeling SPV daarvoor inzet
• externe analyse
• kansen en bedreigingen
• interne analyse
• sterke en zwakke punten van de SPV-afdeling
• strategie en speerpunten

Zie verder: Doelstelling van de afdeling SPV.

Labels:top

Presentaties studiemiddag 19 mei 2016 op website

Presentaties studiemiddag 19 mei 2016.

Maar liefst 5 presentaties van deze studiemiddag met als titel:
Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Zie verder bij Archief studiemiddag(en).

Labels:top

Vakblad Sociale Psychiatrie maart 2016 nu digitaal

SP heeft vanaf 2016 een nieuwe vormgeving gekregen.
De eerste uitgave hiervan verscheen in maart 2016.

Belangrijke onderwerpen zoals Stigmatisering en effecten van transitie in de ggz komen aan bod.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

Labels:top

Studiemiddag programma rond voor 19 mei 2016

Het programma van de studiemiddag staat nu op onze website.
Een folder wordt in de week van 18 april toegestuurd naar onze leden.

Titel: Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Ook niet leden kunnen inschrijven.
Zie programma studiemiddag


top

Nieuwe verslagen regionale studiebijeenkomsten

Intussen zijn er weer 2 regio bijeenkomsten geweest.
Regio Noord-Brabant West/Zeeland
Regio Midden Nederland

Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Diverse pagina's bijgewerkt

Alle uitgaven Sociale Psychiatrie t/m 2015 staan er nu op.  Zie archief SP.

Concept agenda ledenvergadering 19 mei 2016 staat erop en verslag vorige ALV kan gedownload worden.  Zie ledenvergadering.

Labels:top

Regionale studiemiddagen 2015 zijn bijgewerkt

Alle programma's van de regionale studiemiddagen zijn nu bijgewerkt.
Waar presentatie beschikbaar zijn, zijn ze ook beschikbaar gesteld.

Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Lustrumviering 35 jaar op 19 november 2015

Het programma van de studiemiddag en de aansluitende feestelijke voortzetting in verband met ons lustrum, staat nu op onze website.

Het programma wordt in de week van 2 november 2015 toegestuurd.

Je kunt je nu reeds inschrijven: zie lustrumviering met als thema Passie!


top

Agenda en vergaderstukken ledenvergadering 19 november 2015

De papieren uitnodiging en de agenda worden in de week van 2 november verstuurd.
(samen met de studiemiddag/lustrumviering folder)

De vergaderstukken zijn nu te downloaden.

Zie voor de agenda en vergaderstukken: Vergaderstukken ALV.


top

Presentaties SPV aan Zee van oktober 2015

Op 1 en 2 oktober 2015 is voor de 16e keer het symposium SPV aan Zee georganiseerd met als titel: Levenseinde, een keuze?
Men blikt terug op een succesvol en geslaagd congres.

 Organisatie bureau Travel Congress Management BV heeft ons toestemming gegeven op onze site te vermelden dat de presentaties van dit congres op hun website zijn in te zien.

 Ga daarvoor naar: presentaties SPV aan Zee 2015.nl

Labels:top

Presentatie studiemiddag 21 mei 2015 op site geplaatst

Presentatie studiemiddag 21 mei 2015.

Twee prachtige presentaties rondom het thema van deze middag:
De SPV en acute situaties in de dagelijkse praktijk

Zie verder bij Archief studiemiddag(en).


top

Aanmeldingen SPV aan Zee. Levenseinde, een keuze?

De voorbereidingen voor de 16e editie van SPV aan Zee zijn inmiddels in volle gang want over precies vier maanden is het alweer zo ver! Het programma is bekend en op de website zijn ook enkele interessante insights van de sprekers vrijgegeven, binnenkort zullen meer volgen.

De aanmeldingen zijn momenteel al verviervoudigd ten opzichte van de SPV aan Zee 2014 editie. De cursus vindt plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Vanwege het thema van dit jaar wordt een grote opkomst verwacht. Er is plaats voor 125 cursisten dus meld u snel aan op www.spvaanzee.nl

Aan de deelnemer van de SPV aan Zee wordt een eigen bijdrage gevraagd. Tot 1 augustus 2015 kunt u nog gebruik maken van de Early Fee.


top

V&VN praat mee over de toekomst van de GGZ

V&VN was in eerste instantie niet uitgenodigd voor de overleggen op het ministerie van VWS over de toekomst van de ggz.
Dit bleek te berusten op een misverstand. Op 18 en 28 mei zit V&VN aan tafel bij de gesprekken over de kwaliteitsagenda voor de basis ggz en de agenda voor de specialistische ggz.
Lees meer....

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16