home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

Sociale Psychiatrie nummer 120 digitaal beschikbaar

De SP van april 2017 is digitaal beschikbaar.


Zie onze pagina met digitale uitgaven SPtop

Studiemiddag 18 mei 2017: uitgebreide informatie van deze geslaagde middag

Presentaties studiemiddag 18 mei 2017.

Maar liefst 5 presentaties, 2 verwijzingen websites en een impressie in beeld
van deze studiemiddag met als titel:
Nieuwe inzichten in de GGZ

Zie verder bij Archief studiemiddag(en).

Labels:top

Nieuwe verslagen en presentaties regio bijeenkomsten

Van 4 regio bijeenkomsten zijn inmiddels presentaties op de website geplaatst.

8 juni 2017 Noord Brabant Oost
Verward in Nederland

20 april 2017 Noord Holland West
Forensische psychiatrie in de wijk: delinquent of patiënt?

5 april 2017 Midden Nederland
Ontwikkeling van buurtteams en de transitie WMO naar de gemeente

21 november 2016 Noord Brabant West en Zeeland
Proost!

Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

SP 117 van oktober nu digitaal beschikbaar

De SP van oktober 2016 is digitaal beschikbaar.


Zie onze pagina met digitale uitgaven SP


Labels:top

Nieuwe presentaties regiobijeenkomsten beschikbaar

Van 2 regio bijeenkomsten zijn inmiddels presentaties op de website geplaatst.

6 oktober 2016 - Noord Holland West
GGZ en autisme: Niet alleen maar samen

19 oktober 2016 - Midden Nederland
Autisme spectrum stoornissen (ASS)
Praktijk van de POH-GGZ


Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Presentaties studiemiddag Stigma beschikbaar

Presentaties studiemiddag 16 november 2016 toegevoegd op de website.

Maar liefst 6 presentaties van deze studiemiddag met als titel:
SPV: stigmatiseren, borderline en stemmen


Zie verder bij Archief studiemiddag(en).

Labels:top

SP 116 van juni 2016 digitaal beschikbaar

De SP van juni 2016 is weer digitaal beschikbaar.

Veel aandacht voor thema's die met ouder worden te maken hebben.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

PS In de drukweergave ontdekten we later enkele tik en stijlfouten. In de digitale versie zijn deze gecorrigeerd.

Labels:top

Strategisch beleidsplan 2016-2018 afdeling SPV

Het vastgestelde strategisch beleidsplan is nu te downloaden in zowel een volledige versie als een verkorte samenvatting.

Achtereenvolgens komen in de volledige versie aan bod:
• missie van de SPV-afdeling en visie op de toekomst
• wat de afdeling SPV daarvoor inzet
• externe analyse
• kansen en bedreigingen
• interne analyse
• sterke en zwakke punten van de SPV-afdeling
• strategie en speerpunten

Zie verder: Doelstelling van de afdeling SPV.

Labels:top

Presentaties studiemiddag 19 mei 2016 op website

Presentaties studiemiddag 19 mei 2016.

Maar liefst 5 presentaties van deze studiemiddag met als titel:
Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Zie verder bij Archief studiemiddag(en).

Labels:top

Vakblad Sociale Psychiatrie maart 2016 nu digitaal

SP heeft vanaf 2016 een nieuwe vormgeving gekregen.
De eerste uitgave hiervan verscheen in maart 2016.

Belangrijke onderwerpen zoals Stigmatisering en effecten van transitie in de ggz komen aan bod.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

Labels:top

Studiemiddag programma rond voor 19 mei 2016

Het programma van de studiemiddag staat nu op onze website.
Een folder wordt in de week van 18 april toegestuurd naar onze leden.

Titel: Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Ook niet leden kunnen inschrijven.
Zie programma studiemiddag


top

Nieuwe verslagen regionale studiebijeenkomsten

Intussen zijn er weer 2 regio bijeenkomsten geweest.
Regio Noord-Brabant West/Zeeland
Regio Midden Nederland

Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Diverse pagina's bijgewerkt

Alle uitgaven Sociale Psychiatrie t/m 2015 staan er nu op.  Zie archief SP.

Concept agenda ledenvergadering 19 mei 2016 staat erop en verslag vorige ALV kan gedownload worden.  Zie ledenvergadering.

Labels:top

Regionale studiemiddagen 2015 zijn bijgewerkt

Alle programma's van de regionale studiemiddagen zijn nu bijgewerkt.
Waar presentatie beschikbaar zijn, zijn ze ook beschikbaar gesteld.

Zie verder bij Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16