home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

Gemeenten doen te weinig voor daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking

Het Landelijk Platform GGz kan de conclusie van onderzoeksinstituut SGBO uit het Wmo-benchmarkrapport van eind februari niet onderschrijven. Die conclusie luidt dat gemeenten hun inwoners voldoende betrekken bij het Wmo-beleid. Volgens het Platform blijft de achterstand van daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking in het rapport ernstig onderbelicht. Via het Programma Lokale Versterking zet het Platform GGz zich in voor een sterkere participatie van deze doelgroepen. De benchmark is volgens het Platform een duidelijk signaal dat het Programma nog langere tijd moet worden voortgezet.

Zie: www.platformggz.nl of www.lokaleversterking.nl.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16