home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Beroepsverenigingen ontwikkelen kwaliteitssysteem POH-GGZ

Met ingang van 1 januari 2008 wordt de huisartsenzorg versterkt met de inzet van een nieuwe functionaris:

Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Deze functie is op initiatief van VWS door de LVG ontwikkeld en op 6 december 2007 door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld in de beleidsregel CV-5000-4.0.6.-5.

Op initiatief van de beroepsvereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is in samenwerking met de beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) een project gestart met als doel de kwaliteit van deze nieuwe functie te ontwikkelen, te bevorderen en te bewaken:
Kwaliteitssysteem POH-GGZ

Dit project onderscheidt de volgende activiteiten:
1. Ontwikkeling van het Kwalificatieprofiel POH-GGZ
2. Ontwikkelen van een selectieprocedure op basis van het profiel
3. Ontwikkelen van een transparante en toegankelijke registratiesystematiek
4. Initiëren en accrediteren van opleiding, bij- en nascholing en intervisie
5. Initiëren en opstarten van vervolgactiviteiten t.b.v. het kwaliteitssysteem

Het project kwaliteitssysteem POH-GGZ wordt begeleid door een groep inhoudsdeskundigen en diverse belanghebbende organisaties:
LHV, NPCF, Platform GGZ, LVG, V&VN-SPV, NVMW, MO-groep en ZN.
De overheid (VWS en IGZ) volgen het project met belangstelling.
Het project wordt financieel ondersteund door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Met ingang van 1 januari zal alle informatie beschikbaar zijn op de website:
www.poh-ggz.nl

Drs. F.H.A. Verberk, projectleider

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16