home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

Beroepsverenigingen ontwikkelen kwaliteitssysteem POH-GGZ

Met ingang van 1 januari 2008 wordt de huisartsenzorg versterkt met de inzet van een nieuwe functionaris:

Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Deze functie is op initiatief van VWS door de LVG ontwikkeld en op 6 december 2007 door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld in de beleidsregel CV-5000-4.0.6.-5.

Op initiatief van de beroepsvereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is in samenwerking met de beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) een project gestart met als doel de kwaliteit van deze nieuwe functie te ontwikkelen, te bevorderen en te bewaken:
Kwaliteitssysteem POH-GGZ

Dit project onderscheidt de volgende activiteiten:
1. Ontwikkeling van het Kwalificatieprofiel POH-GGZ
2. Ontwikkelen van een selectieprocedure op basis van het profiel
3. Ontwikkelen van een transparante en toegankelijke registratiesystematiek
4. Initiëren en accrediteren van opleiding, bij- en nascholing en intervisie
5. Initiëren en opstarten van vervolgactiviteiten t.b.v. het kwaliteitssysteem

Het project kwaliteitssysteem POH-GGZ wordt begeleid door een groep inhoudsdeskundigen en diverse belanghebbende organisaties:
LHV, NPCF, Platform GGZ, LVG, V&VN-SPV, NVMW, MO-groep en ZN.
De overheid (VWS en IGZ) volgen het project met belangstelling.
Het project wordt financieel ondersteund door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Met ingang van 1 januari zal alle informatie beschikbaar zijn op de website:
www.poh-ggz.nl

Drs. F.H.A. Verberk, projectleider

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16