home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

V&VN afdeling SPV niet tevreden met de inzet van V&VN voor onze beroepsgroep en de keuze van de minister over hoofdbehandelaarschap.


Vorig jaar werd aan de hand van een concrete casus duidelijk dat er heel wat haken en ogen zitten aan de vrije marktwerking in de gezondheidszorg. De GGZ instelling Europsyche viel door een actie van de zorgverzekeraar om en werd daarmee de aanleiding om de kwestie ’bevoegd- en bekwaamheid’ eenduidiger te gaan regelen.
 
Vanuit de IGz gebeurde dit vanuit de inhoudelijke overwegingen ‘veiligheid en kwaliteit van de zorg’ (IGZ, juni 2012) en niet vanuit een bekostigingsvraagstuk (de aanleiding voor het omvallen van Europsyche). De minister lijkt deze overwegingen over te nemen. Dat wil volgens ons niet zeggen dat andere beroepsgroepen (die wel bekwaam maar niet bevoegd zijn) de veiligheid van patiënten en kwaliteit van de zorg niet kunnen garanderen.
 
Enkele dagen geleden (2-7-2013) is door minister Schippers, op basis van diverse discussies met ‘veldpartijen’ besloten wie bevoegd en bekwaam zijn om als hoofdbehandelaar te mogen optreden in de gespecialiseerde en basis GGZ. In de gespecialiseerde GGZ maakt de minister onderscheid in diagnosestelling (een zevental beroepen, waar GZ psycholoog en VS-GGZ niet worden genoemd) en de uitvoering (negen beroepen, waarbij de GGZ -VS en GZ psycholoog expliciet worden genoemd). Het betreft hier - in de meeste gevallen - Wet BIG artikel 14 geregistreerde beroepen.

De beroepen die voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ in aanmerking komen, zijn in elk geval de 9 uit de gespecialiseerde GGZ.
De jaren 2014 en 2015 zijn overgangsjaren om te monitoren en onderzoeken wat de definitieve norm voor het hoofdbehandelaarschap moet worden vanaf 2016.
Dat betekent dat de volgende beroepen wellicht vanaf 2016 hoofdbehandelaar kunnen worden in de generalistische basis GGZ: 1elijnspsycholoog, orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdpsycholoog, HBO+ verpleegkundige en SPV.
 
De minister stelt samen met veldpartijen een onderzoeksprogramma op en voert dit uit om met een onderbouwde norm voor het hoofdbehandelaarschap in 2016 te komen. V&VN is een van de veldpartijen, evenals GGZ-Nederland.

Het bestuur van V&VN afdeling SPV zit wederom aan tafel (want diverse bestuursleden hebben zich de afgelopen tijd enorm ingespannen rond dit dossier) met V&VN om mede te kunnen bepalen hoe dat onderzoeksprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd en welke rol onze afdeling daarin gaat spelen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ivonne van der Padt, Voorzitter V&VN-SPV

Vorm zelf een oordeel over de gemaakte keuzes m.b.t. het hoofdbehandelaarschap in de GGZ:  

Schippers en het hoofdbehandelaarschap
 
 top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16