home

> Actueel

Nieuwsfeit melden

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

SPV grootste discipline in samenwerking met huisarts in de 1e lijn.

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)is onderzoek gedaan,uitgevoerd door het NIVEL. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre binnen de eerstelijnszorg sprake is van multidisciplinaire samenwerking.
Het onderzoek richt zich op vier verschillende deelthema’s, gerelateerd aan multidisci-plinaire samenwerking. Daarbij zijn enquêtevragen geformuleerd rond de volgende vier onderwerpen:

A)Welke disciplines zijn werkzaam of gevestigd op het praktijkadres of in hetzelfde gebouw als de huisartsenpraktijk is, oftewel is men op 1 locatie gevestigd?

B)Met welke disciplines heeft de huisartsenpraktijk schriftelijke afspraken vastgelegd over samenwerking, oftewel heeft men een samenwerkingscontract?

C)Met welke disciplines presenteren huisartsenpraktijken zich als samenwerkingsverband naar buiten. Het gaat dan bv. om één aanspreekpunt voor geboden zorg, via website, patiëntenfolder, etc. Oftewel, is er sprake van een ge-annonceerd samenwerkingsverband?

D)Als praktijken deel uitmaken van een door de zorgverzekeraar(s) gefinancierd samenwerkingsverband, welke andere disciplines maken daar dan deel van uit? Oftewel, is het samenwerkingsverband gefinancierd door de zorgverzekeraar(s)?

Het volledige rapport downloaden (PDF 2,2Mb)

Zie ook: Vakdossier 1e lijn.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16