home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Nieuwsbrief 43 van augustus 2021 digitaal beschikbaar

Met onder andere:
- Inleiding door onze vice-voorzitter Richard Touw
- Terugblik ledenvergadering 20 mei 2021
- Terugblik studiebijeenkomst 17 juni 2021
- Herijking expertise gebied SPV
- Nieuwe bekostiging Zorgprestatiemodel GGZ
- Nieuwe website SPV in de maak
- Position paper in vorm Z-card vrij opvraagbaar
- Oproep praktijkbegeleider voor SPV in opleiding

Zie verder bij Nieuwsbrieven


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16