home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

HogeSchool Utrecht opleiding SPV heeft voorlopige erkenning.

Eind september 2013 heeft het bestuur van de afdeling SPV van de V&VN besloten de post HBO- SPV van de HU een voorlopige erkenning te geven.
De opleiding volgt momenteel een visitatietraject waarin onderzocht wordt of deze opleiding zowel qua theorie als het praktijkleren voldoet aan het beleidskader van het landelijk platform van de 5 erkende post-HBO -SPV opleidingen.

Het visitatie traject zal in januari 2015 worden afgerond en zal op basis van de rapportage van de commissie opleidingen het bestuur een besluit nemen over het al dan niet afgeven van een  definitieve erkenning.


Namens de commissie opleidingen Leonoor Hermanides -Willenborg

Op onze website is deze opleiding nog niet bij scholingen opgenomen. In samenspraak met de Hogeschool Utrecht wordt daar aan gewerkt en zal deze zo spoedig mogelijk met alle relevante informatie van de opleiding worden toegevoegd.


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16