home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

POH houdt ggz dichtbij huis

In de afgelopen jaren is het aantal praktijkondersteuners sterk toegenomen, ook doordat het kabinet de versterking van de eerstelijn als speerpunt heeft. Soms zijn deze ondersteuners in dienst van de huisartsenpraktijk of gezondheidscentra, soms zijn zij gedetacheerd vanuit een ggz-instelling. Juist de beweging naar zorg dichtbij huis zou omarmd moeten worden en niet in een verkeerd daglicht worden gesteld, volgens V&VN. Ivonne van der Padt, voorzitter van V&VN SPV: ‘De suggestie dat de POH ggz op eigen houtje en onterecht doorverwijst, is onjuist en beneden peil. Niet in de laatste plaats omdat de POH ggz niet zelf kan doorverwijzen, deze adviseert de huisarts en de laatste beslist. Bovendien gaat het hier om professionals, voor wie belang van cliënten altijd voorop staat.’ V&VN is verbaasd dat andere zorgverleners in de eerstelijn de groeiende behoefte aan POH ggz ontkennen. Juist op het moment dat minister Schippers en de Tweede Kamer constructieve stappen zetten om de functie POH ggz in de eerstelijn te versterken. Zo is er onlangs een PvdA-motie aangenomen die pleit voor een POH ggz in iedere huisartsenpraktijk in Nederland.

Zie verder de volledige context zoals deze door de V&VN is gepubliceerd!


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16