home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

V&VN afdeling SPV ondertekent verklaring crisiskaart

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei jl. werd het concept van de crisiskaart ter akkoord aan de leden van V&VN afdeling SPV voorgelegd. Er was nog wat inhoudelijke discussie, maar uiteindelijk ging de vergadering nagenoeg unaniem akkoord. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat V&VN afdeling SPV, samen met andere GGZ partijen, een verklaring het ondertekent over het gebruik (en de bevordering daarvan) van deze crisiskaart.
Lees daarover meer in het artikel op de site van het zorgportaal


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16