home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

V&VN afdeling SPV ondertekent verklaring crisiskaart

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei jl. werd het concept van de crisiskaart ter akkoord aan de leden van V&VN afdeling SPV voorgelegd. Er was nog wat inhoudelijke discussie, maar uiteindelijk ging de vergadering nagenoeg unaniem akkoord. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat V&VN afdeling SPV, samen met andere GGZ partijen, een verklaring het ondertekent over het gebruik (en de bevordering daarvan) van deze crisiskaart.
Lees daarover meer in het artikel op de site van het zorgportaal


top

Bemoeizorg helpt bij psychiatrische patiënten

Collega Harry Gras, SPV is één van de drijvende krachten achter ACT team waar terecht door Volkskrant en tv aandacht aan werd besteed.

Zie ook de uitzending van eenvandaag


Dankzij zogeheten 'bemoeizorg' is de criminaliteit onder de zwaarste psychiatrische patiënten in de regio Utrecht flink gedaald. Dat schrijft de Volkskrant. Zij komen 6 keer minder in aanraking met de politie dan 5,5 jaar geleden.

De regionale ggz Altrecht begon in 2008 met deze intensieve zorg, ook wel forensische ACT genoemd. Bij die Assertive Community Treatment wonen patiënten thuis maar worden ze, ook als ze dat niet willen, (bijna) elke dag bezocht door een klein team dat een netwerk om hem of haar heen bouwt.

De politie onderzocht hoe vaak 25 van deze patiënten voorkwamen in politiedossiers. In 15 jaar tijd kwamen ze in totaal 3.738 keer in aanraking met de politie: 2.206 keer als verdachte, maar ook als slachtoffer of betrokkene. Na inzet van bemoeizorg daalden de contacten van 377 in 2008 naar 28 in het afgelopen half jaar.

We spreken met Harry Gras, de teammanager van het Forensisch ACT-team Altrecht Assertive Community Treatment. Hij blijft  dag in dag uit op bezoek gaan bij zijn cliënten, ondanks dat ze hem soms toeschreeuwen, willen slaan of überhaupt niet binnenlaten.  Omdat niet de schizofrenie, de psychose of de verslaving, maar de eenzaamheid de ergste ziekte is waaraan deze mensen lijden.


top

V&VN afdeling SPV niet tevreden met de inzet van V&VN voor onze beroepsgroep en de keuze van de minister over hoofdbehandelaarschap.


Vorig jaar werd aan de hand van een concrete casus duidelijk dat er heel wat haken en ogen zitten aan de vrije marktwerking in de gezondheidszorg. De GGZ instelling Europsyche viel door een actie van de zorgverzekeraar om en werd daarmee de aanleiding om de kwestie ’bevoegd- en bekwaamheid’ eenduidiger te gaan regelen.
 
Vanuit de IGz gebeurde dit vanuit de inhoudelijke overwegingen ‘veiligheid en kwaliteit van de zorg’ (IGZ, juni 2012) en niet vanuit een bekostigingsvraagstuk (de aanleiding voor het omvallen van Europsyche). De minister lijkt deze overwegingen over te nemen. Dat wil volgens ons niet zeggen dat andere beroepsgroepen (die wel bekwaam maar niet bevoegd zijn) de veiligheid van patiënten en kwaliteit van de zorg niet kunnen garanderen.
 
Enkele dagen geleden (2-7-2013) is door minister Schippers, op basis van diverse discussies met ‘veldpartijen’ besloten wie bevoegd en bekwaam zijn om als hoofdbehandelaar te mogen optreden in de gespecialiseerde en basis GGZ. In de gespecialiseerde GGZ maakt de minister onderscheid in diagnosestelling (een zevental beroepen, waar GZ psycholoog en VS-GGZ niet worden genoemd) en de uitvoering (negen beroepen, waarbij de GGZ -VS en GZ psycholoog expliciet worden genoemd). Het betreft hier - in de meeste gevallen - Wet BIG artikel 14 geregistreerde beroepen.

De beroepen die voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ in aanmerking komen, zijn in elk geval de 9 uit de gespecialiseerde GGZ.
De jaren 2014 en 2015 zijn overgangsjaren om te monitoren en onderzoeken wat de definitieve norm voor het hoofdbehandelaarschap moet worden vanaf 2016.
Dat betekent dat de volgende beroepen wellicht vanaf 2016 hoofdbehandelaar kunnen worden in de generalistische basis GGZ: 1elijnspsycholoog, orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdpsycholoog, HBO+ verpleegkundige en SPV.
 
De minister stelt samen met veldpartijen een onderzoeksprogramma op en voert dit uit om met een onderbouwde norm voor het hoofdbehandelaarschap in 2016 te komen. V&VN is een van de veldpartijen, evenals GGZ-Nederland.

Het bestuur van V&VN afdeling SPV zit wederom aan tafel (want diverse bestuursleden hebben zich de afgelopen tijd enorm ingespannen rond dit dossier) met V&VN om mede te kunnen bepalen hoe dat onderzoeksprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd en welke rol onze afdeling daarin gaat spelen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ivonne van der Padt, Voorzitter V&VN-SPV

Vorm zelf een oordeel over de gemaakte keuzes m.b.t. het hoofdbehandelaarschap in de GGZ:  

Schippers en het hoofdbehandelaarschap
 
 top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16