home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Vergaderstukken Ledenvergadering 23 mei 2013

De uitnodiging, agenda en enkele bijlagen zijn gedrukt en per post verstuurd.
De totale vergaderstukken zijn in 1 pdf bestand te downloaden.
Agendapunt 6 betreft concept expertisegebied van de SPV
Reacties op dit concept kun je via onderstaande link geven. Het is mogelijk tussentijds op te slaan en op een andere moment verder te gaan.
Formulier voor reactie op het concept expertisegebied SPV

Agendapunt 7 betreft de crisiskaart.

Zie voor de agenda en vergaderstukken: Vergaderstukken ALV.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16