home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Minister Schippers versterkt ggz in eerstelijn

De geestelijke gezondheidszorg gaat per 2014 veranderen. De focus verschuift naar zelfmanagement en preventie. De inzet van huisarts en praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) wordt versterkt.
Daarnaast zullen veel ggz-patiënten lager in de keten terecht komen. Dit schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens V&VN is verpleegkundige ggz-zorg onmisbaar in de zogeheten basis ggz.

V&VN ziet kansen in de plannen van minister Schippers. Ivonne van der Padt, voorzitter van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV): "Zo dicht mogelijk bij huis en zo weinig gespecialiseerd als nodig is. Een degelijk aanbod van kennis en ervaring in ggz hoort, net als de algemene gezondheidszorg, in de eerstelijn. SPV-en maken al jaren deel uit van dit aanbod en dat zal, wat ons betreft, in de toekomst zo blijven. Niet alleen als ondersteuner in de huisartsenpraktijk maar straks ook in de zogeheten basis ggz. In de vier zorgvraagzwaartepakketten die voor de basis ggz zijn ontwikkeld, is ggz verpleegkundige zorg volgens ons onmisbaar. Intensieve samenwerking met andere disciplines en zeer zeker met de verpleegkundigen in de ‘maatschappelijke gezondheidszorg’, is daarbij van groot belang. Wij kunnen de minister dan ook van harte ondersteunen in haar initiatief om ‘meer handen’ in de wijk te krijgen!"

Zie voor meer informatie: Info op website V&VN

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16