home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Nieuwsbrief V&VN-SPV november 2010

Gedeelte van de inhoud niewsbrief nummer 10:

- Groep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gestart op LinkedIn!
- Word de stem van de leden van V&VN. Stel je verkiesbaar voor de Ledenraad!!!!
- Boek Sociale Psychiatrie, 2e druk 2010 is verschenen!
- Gebruikers uit de praktijk gezocht van publicatie "Transparant aanbod"
- Rondetafelgesprekken ‘Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020’
- Donderdag 25 november ALV en studiemiddag 'Systemisch werken'
- Agenda, oproepen en meer...

U kunt deze nieuwsbrief raadplegen en downloaden.
Zie verder bij Nieuwsbrieven van het bestuur.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16