home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

NVvP verliest kort geding bezuinigingen ggz

continuïteit van zorg aan psychiatrische patiënten verder in gevaar?

Het gerechtshof in Den Haag besliste vandaag dat minister Klink van VWS kan vasthouden aan de maatregel om de geestelijke gezondheidszorg te korten met 3,5%. Met een kort geding maakten de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland eerder bezwaar tegen dit voornemen. De beroepsvereniging van psychiaters vindt de uitspraak zeer teleurstellend en maakt zich in toenemende mate zorgen om de gevolgen voor de psychiatrische patiëntenzorg in Nederland.

Minister Klink verdedigt zijn maatregel door te verwijzen naar een forse overschrijding van het ggz-budget in 2008, maar genoemde partijen stellen dat harde cijfers daarvoor ontbreken en dat de ggz ten opzichte van andere zorgsectoren buiten proporties gekort wordt. De voorzieningenrechter sprak in zijn vonnis vandaag een negatief oordeel uit over deze argumenten van de NVvP en GGZ Nederland.

De NVvP is zeer teleurgesteld over de uitkomst van het kort geding. Omdat de rechter heeft aangegeven dat hij in het licht van de economische crisis grote terughoudendheid betracht bij zijn oordeel, lijkt het de vereniging niet zinvol om verder te procederen. Hoewel de NVvP kan begrijpen dat ook de ggz-sector moet bezuinigen, is en blijft zij van mening dat de continuïteit van zorg aan psychiatrische patiënten en hun familieleden door de bezuinigingen van 119 miljoen euro ernstig in gevaar gebracht wordt.

Niet alleen zullen de bezuinigingen effect hebben op de zorg aan psychiatrische patiënten. Juist in een sector die door de liquiditeitsproblemen rondom de overschakeling op de zogenaamde DBC-systematiek toch al kwetsbaar is, zal de maatregel ervoor zorgen dat zorginstellingen en zelfstandige praktijken in de GGZ nog verder in de financiële problemen komen.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16