home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

GGZ Nederland vreest tuchtrecht-zaken door eisen zorgverzekeraars

Ggz Nederland heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen een circulaire van Zorgverzekeraars Nederland die voorschrijft dat alleen de psychiater, de klinisch psycholoog en de vrijgevestigde psychotherapeut als hoofdbehandelaar in de tweedelijns ggz kunnen optreden.

Verpleegkundigen
In de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg is het ook gangbaar dat een (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige als hoofdbehandelaar optreedt. Dat is het geval wanneer de behandeling vooral is gericht op de gevolgen van de chronische psychische stoornis en op het leren omgaan met de handicap. Maar de beroepsgroep van verpleegkundigen komt in dit verband niet voor in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland. (SvD)
Lees meer: Psy >>.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16