home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Zorg om eerstelijnszorg (visie V&VN)

Eind januari presenteerde minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) een visiedocument over de eerstelijnszorg. Het spreekt voor zich dat V&VN dit document als beroepsvereniging extra kritisch leest en de ontwikkelingen volgt. Een groot deel van de voorstellen van de minister hebben immers betrekking op verpleegkundigen en verzorgenden. In gesprekken met tweede kamerleden en de bewindslieden en in de contacten met het ministerie van VWS heeft V&VN in de afgelopen weken haar visie op de plannen laten horen en dat blijft de beroepsvereniging ook doen.
Dit is de visie van V&VN op de voorstellen van minister Klink (over GGZ):

Geestelijke gezondheidszorg onderbelicht
De rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden in het visiedocument onvoldoende belicht. Terwijl de WHO verwacht dat depressie uit zal groeien naar volksziekte nummer één (preventie), de behoefte van chronisch psychiatrische patiënten aan GGZ in hun eigen woonomgeving toeneemt (vermaatschappelijking) en complexe problematiek, huiselijk geweld en sociaal maatschappelijke problemen in de wijk groeien (jeugdzorg/bemoeizorg). Met de introductie van de praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenzorg per 1 januari 2008 is de voormalige functie van de SPV in de eerste lijn echter teruggebracht tot vraagverheldering, verwijzing en zorgcoördinatie. Met name de preventieve functie en de zorg voor de langdurig zorgafhankelijke patiënten zijn hierin niet meegenomen. Juist daarin voorzien de competenties van de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, mits hun positie versterkt wordt en bekostigd vanuit de ZVW en deels WMO.

Zie volledige visie V&VN: Visie V&VN eerstelijnszorg

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16