home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Informatie voor alle SPV' en die graag in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ aan de slag willen!

Beste leden,
Graag willen we jullie attenderen op de informatieve beleidsnotitie van Zorgverzekeraar Menzis met informatie over de POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg) en het contracteerbeleid van Menzis. Interessant voor onze beroepsgroep en onze cliënten is dat zij, in afwijking van de beleidsregel, de begeleiding van langdurige GGZ- patiënten wel als een taak van de POH-GGZ zien. Zie Vakdossier 1e lijn.

Om de kwaliteit van deze nieuwe functie te ontwikkelen, te bevorderen en te bewaken wordt er op dit moment op initiatief van de beroepsvereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) en in samenwerking met de beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) gewerkt aan een landelijk Kwaliteitssysteem POH-GGZ. Actuele informatie hierover is te vinden op de website: www.poh-ggz.nl.

Onlangs zijn er door het bestuur samenwerkingsafspraken gemaakt met de heer Vincent de Schepper, huisarts en directeur van De Zorgintermediair. Vanuit deze organisatie kunnen POH-GGZ functionarissen geplaatst worden in huisartsenpraktijken. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.dezorgintermediair.nl.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16