home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Stimuleringfonds afdeling SPV ingesteld


Op de studiemiddag 29 november 2007 verraste de voorzitter Frans Verberk ons lid Ivonne van der Padt door haar als eerste een fonds toe te kennen voor haar promotie onderzoek naar de werking van de crisiskaart in de sociale psychiatrie.

Tevens gaf het bestuur hiermee erkenning voor haar activiteiten op het terrein van de opleiding en ontwikkeling van het sociaal psychiatrisch verpleegkundig beroep. En verwoordde dat dit van groot belang geweest voor de beroepsgroep en de kennis en kunde van de beroepsuitoefening.

Ook haar huidige en toekomstige rol bij de ontplooiing van de Master studie Evidence Based Practice in de Sociale Psychiatrie, de ontwikkeling van de Praktijk Master Sociaal Psychiatri-sche Verpleegkunde en de verdere implementatie van de nieuwe Post-HBO SPV zal van grote betekenis blijken voor de verdere ontwikkeling van het beroep en het wetenschappelijk kennisdomein van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16