home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg

Brancheorganisatie GGZ Nederland en de vakbonden ABVAKABO/FNV, FBZ, CNV Publieke Zaak en NU'91 hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de GGZ en verslavingszorg.


Werknemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) krijgen per 1 april 2007 een structurele loonsverhoging van 2%. De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd met 0,5% tot 4,5%. Per 1 januari 2008 zal de verdeling van de pensioenpremie veranderen van 44% werkgevers en 56% werknemers naar 48% werkgevers en 52% werknemers.

De CAO-GGZ heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 september 2006 tot 1 maart 2008 en geldt voor ruim 65.000 werknemers in de ggz.

De CAO-GGZ is van toepassing op 108 instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Hieronder vallen gefuseerde ggz-instellingen, Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen, RIAGGs, RIBWen (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) en verslavingszorginstellingen.

Verder zijn er tussen GGZ Nederland en de vakbonden afspraken gemaakt over een traject om te komen tot modernisering van de CAO.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16