home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Presentaties studiemiddag V&VN-SPV van 16 mei 2019 beschikbaar

Een succesvolle studiemiddag met veel informatie.
(jammer genoeg ging het geluid niet altijd meteen goed)

Vier presentaties onder de titel "Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context”

Zie de plaatsing hiervan in ons: Archief presentaties studiemiddagen


top

Foto impressie studiemiddag V&VN-SPV 16 mei 2019

Een goed bezochte studiemiddag met 120 deelnemers.
Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
We hadden wel last van haperende techniek, Aristo is gevraagd hier iets aan te doen.Binnenkort zijn de presentaties van deze middag op onze site te downloaden.


top

Ledenvergadering V&VN-SPV op 16 mei 2019 was goed bezocht

Belangrijke onderwerpen zoals het strategisch beleidsplan voor de komende jaren, maar ook op welke wijze kunnen we de politiek attenderen op het belang van de SPV.


 Foto impressie ledenvergadering V&VN-SPV 16 mei 2019top

Vergaderstukken ledenvergadering 16 mei 2019 beschikbaar

Vergaderstukken ledenvergadering 16 mei 2019.

De agenda is rond en de vergaderstukken zijn te downloaden.
- agenda
- verslag ledenvergadering 17 mei 2018
- Activiteiten afdeling november 2018 - mei 2019
- Resultatenrekening 2018
- Strategisch beleid 2019-2022

Zie verder bij ledenvergadering of download de vergaderstukken rechtstreeks


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16