home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Digitale nieuwsbrief februari 2014, nummer 20

Onderwerpen:

- 2014 | Wat wordt het? Erop of…
- Werkgroepen en commissies
- Invoering van de BasisGGZ
- Expertise gebied SPV
- Zorgberoependebat 2013
- Ontwikkelingen en vorderingen ‘Herfstoffensief SPV 2013’
- Even voorstellen: Ad Minheere, bestuurslid
- Voorlopige erkenning voor post-HBO SPV HS Utrecht
- Diverse meldingen uit den lande

U kunt deze nieuwsbrief raadplegen en downloaden.
Zie verder bij Nieuwsbrieven van het bestuur.

Labels:top

Brief aan VWS over hoofdbehandelaarschap SPV

Onze voorzitter Ivonne van der Padt heeft namens bestuur en leden, op 6 februari 2014,  een brief gestuurd naar VWS, minister Schippers. Haar wordt gevraagd het besluit om de SPV niet als hoofdbehandelaar aan te merken te herzien. Zie voor de onderbouwing de verstuurde brief.

Download de brief: Brief VWS hoofdbehandelaarschap SPV.

Labels:top

Digitale versie SP 106 van november 2013

De digitale versies van nummer 106 Sociale Psychiatrie (2013) is nu beschikbaar.

Labels:top

Doorbraak: Toekomstige AWBZ ook toegankelijk voor achterban Ypsilon

Mensen met psychiatrische problematiek worden niet langer uitgesloten van de Wet Langdurige Zorg, de opvolger van de AWBZ. Op initiatief van D66 en CDA heeft de Tweede Kamer daartoe vanmiddag unaniem een motie aangenomen. Het Landelijk Platform GGz en de vereniging Ypsilon zien daarmee een maandenlange lobby bekroond. Minimaal 10.000 mensen zijn met de veranderde aanpak geholpen.

Zie verder de informatie op de site van Ypsilon.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16