home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Minister Schippers versterkt ggz in eerstelijn

De geestelijke gezondheidszorg gaat per 2014 veranderen. De focus verschuift naar zelfmanagement en preventie. De inzet van huisarts en praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) wordt versterkt.
Daarnaast zullen veel ggz-patiënten lager in de keten terecht komen. Dit schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens V&VN is verpleegkundige ggz-zorg onmisbaar in de zogeheten basis ggz.

V&VN ziet kansen in de plannen van minister Schippers. Ivonne van der Padt, voorzitter van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV): "Zo dicht mogelijk bij huis en zo weinig gespecialiseerd als nodig is. Een degelijk aanbod van kennis en ervaring in ggz hoort, net als de algemene gezondheidszorg, in de eerstelijn. SPV-en maken al jaren deel uit van dit aanbod en dat zal, wat ons betreft, in de toekomst zo blijven. Niet alleen als ondersteuner in de huisartsenpraktijk maar straks ook in de zogeheten basis ggz. In de vier zorgvraagzwaartepakketten die voor de basis ggz zijn ontwikkeld, is ggz verpleegkundige zorg volgens ons onmisbaar. Intensieve samenwerking met andere disciplines en zeer zeker met de verpleegkundigen in de ‘maatschappelijke gezondheidszorg’, is daarbij van groot belang. Wij kunnen de minister dan ook van harte ondersteunen in haar initiatief om ‘meer handen’ in de wijk te krijgen!"

Zie voor meer informatie: Info op website V&VN

Labels:top

Nieuwsbrief nr 17. mei 2013

Onderwerpen:

- V&VN-SPV heeft een nieuwe organisatie- en bestuursstructuur!
- Afscheid van voorzitter Didier Rammers
- Nieuw bestuur met 9 leden, Ivonne van der Padt voorzitter
- Hans Landman bureaumanager V&VN-SPV stelt zich voorU kunt deze nieuwsbrief raadplegen en downloaden.
Zie verder bij Nieuwsbrieven van het bestuur.


top

Vergaderstukken Ledenvergadering 23 mei 2013

De uitnodiging, agenda en enkele bijlagen zijn gedrukt en per post verstuurd.
De totale vergaderstukken zijn in 1 pdf bestand te downloaden.
Agendapunt 6 betreft concept expertisegebied van de SPV
Reacties op dit concept kun je via onderstaande link geven. Het is mogelijk tussentijds op te slaan en op een andere moment verder te gaan.
Formulier voor reactie op het concept expertisegebied SPV

Agendapunt 7 betreft de crisiskaart.

Zie voor de agenda en vergaderstukken: Vergaderstukken ALV.

Labels:top

Studiemiddag 23 mei 2013 en receptie afscheid voorzitter

De staat van de SPV

Middagvoorzitter Marcel Kik (SPV)

Serie korte presentaties over passie, ervaringen, inspiratie en sociale psychiatrie

Harold Wenning (SPV bij GGZ Friesland en eigenaar Blokhuispoorttrainingen)
Gerard Lohuis (SPV en docent bij Lentis)
Bauke Koekoek (SPV, lector en epidemioloog)
Henk WillemKlaassen (SPV bij GGZ-NHN) en Laura
Anneke Sips (SPV bij Arkin en jogadocente bij Molemann/Tielens)
Leo Kliphuis (directeur Adiantar Healthcare Concepting)
Stephan Hermsen (zorginkoper ziektekosten verzekeraar)
Teo Visser (SPV, systeemtherapeut bij GGz Centraal en Oranjehof)
Ben Venneman (SPV, trainer en coach bij Bureau Venneman)
Kees Onderwater (SPV, trainer en innovator bij ‘Werken in de wijk’)

Zie verder bij studiemiddag

Vanaf 16:45 is er een receptie, die we onze afscheidnemende voorzitter Didier Rammers, aanbieden.
Je aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16