home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Initiatief website crisisnetwerk

Crisisnetwerk.nl is sinds kort online.
Crisisnetwerk.nl wil dé online ontmoetingsplaats zijn voor hulpverleners die crisisplaatsen zoeken en zorgaanbieders die crisisplaatsen beschikbaar hebben.
Deze internet applicatie werd als particulier initiatief ontwikkeld door twee ervaren SPV-en in de GGz en de Maatschappelijke Opvang. Aanleiding was het feit dat er aanzienlijk veel tijd verloren gaat bij het zoeken van crisisplaatsen.
Kenmerken:
*Regionaal en landelijk.
*Via de computer en de smartphone
*binnen en buiten de sector waar je werkzaam bent.

Noot redactie:
Het succes hangt uiteraard sterk af van de participatie van instellingen en beroepsbeoefenaren in de GGZ.
De opzet ziet er gebruikvriendelijk uit, maar oordeel ook vooral zelf door naar de site toe te gaan:
Crisisnetwerk.

Labels:top

Nieuwsbrief V&VN-SPV februari 2011

Gedeelte van de inhoud niewsbrief nummer 11:

- LinkedIn! Het eerste boek Sociale Psychiatrie is er uit!
- Henk-Willem Klaassen wint de Kitty Verbeekprijs 2011!
- Promotie Bauke Koekkoek op studie over SPV-zorg aan ‘moeilijke’ patiënten
- Op zoek naar verhalen voor Uitgesproken SPV!
- Foto impressie Landelijke Studiemiddag ’Systemisch werken’
- Agenda, oproepen en meer...


U kunt deze nieuwsbrief raadplegen en downloaden.
Zie verder bij Nieuwsbrieven van het bestuur.

Labels: ,top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16