home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Standpunt bestuur VenVN-SPV hoofdbehandelaarsschap

Het bestuur beantwoord hierbij de volgende vragen:

1. Mag een SPV een DSM IV diagnose stellen?
2. Is een SPV bekwaam om dit te doen?
3. Kan een SPV behandelaar zijn?

U kunt een bijlage downloaden met relevante onderliggende stukken.

Zie verder bij Standpunten bestuur SPV.

Labels:top

Nieuwsbrief V&VN-SPV december 2009

Speciale editie (nr. 6) over de opening van het deskundigheidsgebied SPV.


U kunt deze nieuwsbrief raadplegen en downloaden.
Zie verder bij Nieuwsbrieven van het bestuur.

Labels:top

Ondernemend verplegen en verplegend ondernemen

Zie meer onder Stand van zaken Zelfstandige Praktijk SPV, november 2009.

Na een korte omschrijving van de stand van zaken is een link opgenomen voor meer informatie.

Zie verder bij Zelfstandige praktijk SPV.

Labels:top

SPV-en maken kwaliteit zichtbaar!!

Op 26 november is het deskundigheidsgebied SPV in het Kwaliteitsregister V&V feestelijk geopend tijdens de Algemene Ledenvergadering van de V&VN-SPV. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen kunnen nu in het Kwaliteitsregister V&V inzichtelijk maken dat zij gekwalificeerd zijn als SPV en hun vak bijhouden.

Dit is een kans en een extra kwaliteitsimpuls voor SPV-en om hun vakbekwaamheid zichtbaar te maken, aldus Didier Rammers, voorzitter van de afdeling V&VN-SPV.
SPV-en moeten actief werken aan hun deskundigheid en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak. Als SPV sta je voor de best mogelijke zorg en dat komt de cliënten en patiënten in de GGZ ten goede!.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16