home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat ruim 30 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Sociale Psychiatrie 127, januari 2019, digitaal beschikbaar

De SP van januari 2019 is digitaal beschikbaar.

In deze uitgave een variatie van onderwerpen.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

De artikelen zijn afzonderlijk te downloaden en geschikt om met anderen te delen. 
Het vermelden van de bron wordt op prijs gesteld.


top

Binnenkort de nieuwe Sociale Psychiatrie in de bus

Weer een mooie uitgave aan het begin van het jaar.
Vier recensies van boeken konden we niet meer plaatsen door ruimtegebrek.
Deze zijn digitaal beschikbaar en kan je vanuit onze site downloaden c.q. inzien.

Zie: Het komende nummer


top

Het domein V&VN-SPV heeft er een week uitgelegen

Tot onze spijt is er net voor de feestdagen een storing opgetreden waardoor onze website maar ook de email-adressen niet meer bereikbaar waren. Een lastige periode ook om ondersteuning te krijgen.
Intussen is alles gelukkig weer opgelost.
Wij wensen onze bezoekers een heel goed en mooi jaar vol inspiratie in 2019 toe.


top

Presentaties studiemiddag 15 november jl. beschikbaar op website

Een succesvolle studiemiddag, ook in de evaluatie werd dat door de deelnemers bevestigd met een totaal gemiddelde van 8,1 op een schaal van 10.

Zie de plaatsing hiervan in ons > Archief presentaties studiemiddagen


top

Geslaagde ledenvergadering en Studiemiddag V&VN-SPV 15 nov 2018

Hier alvast een korte foto expressie van deze twee bijeenkomsten.

Klik op de foto voor weergave.

Ledenvergadering V&VN-SPV 15 november 2018
 Ledenvergadering V&VN-SPV

Studiemiddag V&VN-SPV 15 november 2018
 Studiemiddag V&VN-SPVtop

Nieuwsbrief V&VN-SPV 35

Nieuwsbrief 35 van november 2018 digitaal beschikbaar

Zie verder bij Nieuwsbrieven


top

Vergaderstukken ledenvergadering 15 november 2018 digitaal beschikbaar

Vergaderstukken ledenvergadering 15 november 2018.

De agenda is rond en de vergaderstukken zijn te downloaden.
- agenda
- verslag ledenvergadering 17 mei 2018
- Speerpunten / activiteiten mei-november 2018
- Begroting 2019 (Geen contributie wijzigingen).

Zie verder bij ledenvergadering of download de vergaderstukken rechtstreeks


top

Een gebed zonder end, een blog van V&VN-directeur Sonja Kersten

Het geduld van verpleegkundigen wordt danig op de proef gesteld. Nog steeds is er geen duidelijkheid over de overgangsregeling voor de nieuwe beroepsprofielen. Onderhand zouden we wel moeten weten welke opleidingen toegang geven tot het beroep van regieverpleegkundige, en welke niet of pas na verdere bijscholing.

Lees haar blogtop

Nieuwsgierig naar aantal inschrijvingen 15 november 2018?

Naast een ledenvergadering en een studiemiddag een prachtige gelegenheid om collega's te ontmoeten. Wij zorgen voor een drankje en de bezoekers van de ledenvergadering leveren we een lunch.

Huidige aantal inschrijvingen voor ledenvergadering en studiemiddag

Nog niet ingeschreven? Ga naar de pagina studiemiddag


top

Twee regionale bijeenkomsten geweest, zie programma's en presentaties

In september en oktober 2018 waren er weer twee regiobijeenkomsten.
Informatie en presentaties zijn op onze website geplaatst.

26 september regio Midden Nederland
Mensenhandel en
Bevorderen van een gezonde leefstijl bij mensen met een 
ernstige psychiatrische aandoening

4 oktober 2018 Regio Noord Holland West
Van trAUma naar trauma

Zie voor de presentatie Regionale studiemiddag(en).

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16