home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat ruim 30 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Onrust rondom BIG II

Onze leden hebben we deze week een mail toegestuurd over de stand van zaken én we hebben opgeroepen je standpunt als SPV aan het bestuur te sturen.
Daar wordt op dit moment goed gebruik van gemaakt. Collega's sturen onderbouwde meningen over deze situatie over de BIG II.

Zie de email in pdf-vorm: Informatie stand van zaken BIG II

Intussen is de Wet van tafel: zie: Minister Bruins

Labels:top

Presentaties regio bijeenkomst Midden Nederland van 12 juni 2019

Zingeving en bestaansvragen en behandeltrajecten voor cliënten met EPA
en
Omgaan met Stigma in de GGZ

Met als inhoud:
• Programma opzet
• Arjan Braam presentatie Zingeving en bestaansvragen
• Annemiek Bijl: presentatie Honest open en Proud, omgaan met Stigma in de GGZ

Neem een kijkje op onze website bij regiobijeenkomsten VenVN-SPV


top

Sociale Psychiatrie april 2019 is digitaal beschikbaar

De SP van april 2019 is digitaal beschikbaar.

In deze uitgave een variatie van onderwerpen.

Zie onze pagina met digitale uitgaven SP

De artikelen zijn afzonderlijk te downloaden en geschikt om met anderen te delen. 
Het vermelden van de bron wordt op prijs gesteld.


top

Presentaties studiemiddag V&VN-SPV van 16 mei 2019 beschikbaar

Een succesvolle studiemiddag met veel informatie.
(jammer genoeg ging het geluid niet altijd meteen goed)

Vier presentaties onder de titel "Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context”

Zie de plaatsing hiervan in ons: Archief presentaties studiemiddagen


top

Foto impressie studiemiddag V&VN-SPV 16 mei 2019

Een goed bezochte studiemiddag met 120 deelnemers.
Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
We hadden wel last van haperende techniek, Aristo is gevraagd hier iets aan te doen.Binnenkort zijn de presentaties van deze middag op onze site te downloaden.


top

Ledenvergadering V&VN-SPV op 16 mei 2019 was goed bezocht

Belangrijke onderwerpen zoals het strategisch beleidsplan voor de komende jaren, maar ook op welke wijze kunnen we de politiek attenderen op het belang van de SPV.


 Foto impressie ledenvergadering V&VN-SPV 16 mei 2019top

Vergaderstukken ledenvergadering 16 mei 2019 beschikbaar

Vergaderstukken ledenvergadering 16 mei 2019.

De agenda is rond en de vergaderstukken zijn te downloaden.
- agenda
- verslag ledenvergadering 17 mei 2018
- Activiteiten afdeling november 2018 - mei 2019
- Resultatenrekening 2018
- Strategisch beleid 2019-2022

Zie verder bij ledenvergadering of download de vergaderstukken rechtstreeks


top

Digitale publicatie Sociale Psychiatrie april 2019

De SP van april 2019 is intussen verstuurd, bij het ter perse gaan was een, in de ogen van de redactie, belangrijk artikel nog niet beschikbaar. Intussen wel.
Wij willen jullie dit artikel niet onthouden en publiceren dit digitaal, uiteraard is verspreiding onder belangstellenden toegestaan.
top

Presentaties regiobijeenkomst NH-W van 11 april 2019 beschikbaar

Presentaties regionale bijeenkomst Noord Holland West
What’s new? Vernieuwingen in zorg en behandeling.

Met als inhoud:
• Korte foto impressie van de middag
• Inleiding middagvoorzitter Marianne Frieling
• Linda de Heer: Wet verplichte GGZ per 1 jan 2020
• Joelle Berendsen & Helen Chadwick: VRET (Virtual Reality Exposure Therapy)
• Remco Hartman: Gedragsactivatie behandeling depressie
• Dick van der Vlugt: Herstel; Herstelondersteunende intake.

Neem een kijkje op onze website bij regiobijeenkomsten VenVN-SPV


top

Programma studiemiddag V&VN-SPV 16 mei 2019

Programma van de studiemiddag is geplaatst.
Inschrijvingen zijn welkom.

Thema "Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context"

Zie verder bij Landelijke studiemiddag.

Het volledige programma met informatie sprekers is te downloaden in een pdf bestand.


top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16